Charlotte Haugli

Personlig profil - Charlotte Haugli

Jag är född och uppvuxen i Sverige men har bott och arbetat utomlands under många år, bland annat 20 år i Storbritannien och Kanada. I 2010 återvände jag till Sverige och startade 2Translate. Jag har lång erfarenhet av översättningar, mycket god språkkänsla och är snabb och noggrann. Mina kunskaper i juridisk engelska har jag fått efter att ha arbetat på flera advokatbyråer, med översättning och administration.

Jag brinner för att översätta – jag tycker helt enkelt att det är fantastiskt roligt!

Fullvärdig medlem i Sveriges Facköversättares Förening, SFÖ, www.sfoe.se.

Av Kammarkollegiet auktoriserad translator, sökbar på www.kammarkollegiet.se

LinkedIn: linkedin.com/in/charlotte-haugli